DIACRITICE ŞI CARACTERE DIN ALTE LIMBI – DIACRITICS AND FOREIGN LETTERS

Foarte mulţi utilizatori nu ştiu încă să tasteze corect în limba română, adică cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â). În primul rând trebuie să ştiţi unde găsiţi aceste diacritice. Aşa cum veţi adăuga limba română, la fel puteţi să adăugaţi orice altă limbă cu caracterele ei specifice cu tot. Pentru ca să ştiţi cum sunt poziţionate diacriticele pe tastatură, folosiţi tastatura virtuală. Consultaţi materialul TASTATURA VIRTUALĂ:

http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/2010/04/tastatura-virtuala.html

De reţinut: fiecare limbă se adaugă separat, urmând toţi paşii până la final.

Many users do not type correctly in the Romanian language, i.e. with diacritics (ş, ţ, ă, î, â). First you should know where to find these diacritics. As you add Romanian language, same you do for any other foreign language. Use the virtual keyboard. Read the article THE VIRTUAL KEYBOARD:

http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/2010/04/tastatura-virtuala.html

Remember: you add languages step by step, following all steps to the end.

Adăugarea unei alte limbi se face astfel: Adding a foreign language in the language bar:

1. Click pe START/Settings/Control Panel. Click on START/Settings/Control Panel.

diacritice0

2. Se deschide fereastra Control Panel. Dublu click pe Regional and Language Options. Control Panel opens. Double click on Regional and Language Options. 

diacritice1

3. Se deschide fereastra Regional and Language Options. Click pe tab-ul din mijloc Languages şi apoi click pe butonul Details. Regional and Language Options opens. Click on Language tab in the middle and then click on Details button.

 diacritice2

4. Se deschide fereastra Text Services and Input Languages (vedeţi denumirea ferestrelor pe banda albastră de sus). Click pe butonul Add. Text Services and Input Languages opens (you see the name of the opened windows or dialogue boxes up on the dark blue bar). Click on Add button.

diacritice3

5. Se deschide fereastra Add Input Language. Click pe săgeata marcată mai jos. Add Input Language opens. Click on the arrow marked below.

diacritice4

6. Se deschide o listă cu limbile disponibile, în ordine alfabetică, de la A la Z, de unde puteţi alege limba pe care doriţi să o adăugaţi. Atenţie!  Dacă nu există în listă o anumită limbă, înseamnă că a fost deja adăugată. Click pe limba de adăugat şi apoi click pe OK. A list with available languages sorted from A to Z opens; you pick the language to be added. Caution! If the language is not on the list, it means the language was already added. Click on the language and then click OK.

diacritice5

7. Se revine automat la fereastra Text Services and Input Languages. Click pe butonul de jos, stânga, Language Bar. Se deschide fereastra Language Bar Settings unde bifaţi sau verificaţi să fie bifată căsuţa ca în imaginea de mai jos. Automatically Text Services and Input Languages comes up. Click the button left below Language Bar. The dialogue box Language Bar Settings opens; check or uncheck as below:

diacritice6

8. Click pe OK de pe fiecare fereastră în parte, în ordinea arătată mai jos. Click on OK on each and every window, as below.

diacritice7

9. Pe language bar (bara de jos) apare denumirea prescurtată a limbii selectate (RO, EN, FR, EL etc.). Dacă daţi click pe icoana mică din bară, veţi vizualiza câte limbi străine aveţi adăugate (cea care are o bifă în faţa ei este limba activă). De aici selectaţi cu un click limba şi alfabetul în care scrieţi un anumit text (RO Romanian). Tot aici aveţi şi opţiuni privind vizualizarea sau ascunderea barei cu limbile străine (Show the language bar). On the language bar (down) the selected short names of each language appear (RO, EN, FR, EL, etc.). If you click the small icon in the language bar you can see how many foreign languages you have added (the checked one is enabled). You select from here with one click the needed language and the alphabet is changing in respect with the selected language. Here you have also the options to see or to hide the language bar (Show the language bar).

diacritice8 

10. Dacă daţi click dreapta pe icoana cu limba străină (RO, EN, FR, EL etc.) şi apoi click pe Settings, se deschide direct fereastra Text Services and Input Languages de unde puteţi adăuga noi limbi străine. If you right click on the icon in language bar (RO, EN, FR, EL, etc.) and then you click on Settings, the Text Services and Input Languages opens directly.

diacritice9

Ştergerea unei limbi străine din lista afişată în language bar se face astfel: Delete a foreign lanuage from the language bar as follows:

1. Click dreapta pe icoana cu limba străină (RO, EN, FR, EL etc.). Vezi imaginea de la pasul 9 de mai sus. Right click on the icon in language bar (RO, EN, FR, EL, etc.). See the image in step 9 above.

2. Click pe Settings. Se deschide fereastra Text Services and Input Languages. Click pe limba pe care vreau să o îndepărtez – atenţie, denumirea cu prescurtarea – apoi click pe Remove şi click pe OK. Limba respectivă nu mai apare în lista din language bar. Click on Settings. Text Services and Input Languages opens. Click on the language to be removed – caution, on the short name then click on Remove, then on OK. The selected language shall not appear in the language bar anylonger.

diacritice-remove

SCRIEŢI CORECT, CU DIACRITICE, ÎN TOATE LIMBILE STRĂINE !!!

ESTE O DOVADĂ DE RESPECT FAŢĂ DE PERSOANA SAU INSTITUŢIA CĂREIA I SE ADRESEAZĂ LUCRAREA.

CONSTITUIE O CERTITUDINE CĂ AVEŢI CUNOŞTINŢE TEMEINICE DE CALCULATOR.

TYPE CORRECTLY, WITH DIACRITICS IN ALL LANGUAGES !!!

THIS MEANS RESPECT FOR THE PERSON YOU ADDRESS THE TEXT.

THIS MEANS YOU KNOW COMPUTER RULES VERY WELL.

BOOKMARKS (MOZILLA FIREFOX) ŞI FAVORITES (INTERNET EXPLORER)

Bookmarks = semne de carte – la Mozilla Firefox Bookmarks – for Mozilla Firefox

Favorites = favorite – la Internet Explorer Favorites for Internet Explorer

Cu ambele opţiuni puteţi pune un semn de carte la un site favorit, la care doriţi să aveţi acces rapid, fără să mai căutaţi cu Search. În ambele cazuri procedaţi la fel. Paşii de urmat:

Both options allow you to put a mark on a favorite site to gain quick access to it, without looking in Search. In both cases you proceed as follows:

Pentru Mozilla Firefox: For Mozilla Firefox

1. Deschideţi site (pagina dorită) la care vreţi să reveniţi frecvent şi rapid. Open the wanted site for quick access.

2. Click pe Bookmarks (sus pe bară). Click on Bookmarks (top bar).

bookmarks03. Click pe Bookmark this page. Apare fereastra de mai jos, unde la Name puteţi schimba denumirea site-ului tastând direct o altă denumire, ca să vă aduceţi aminte ce reprezintă site-ul. Click on Bookmark this page. A dialog box appears as below. You can change the name of the site near Name, typing something to remember about the site.bookmarks14. Jos, sub Name există Folder adică unde puneţi semnul de carte pentru acel site. Daţi click pe săgeata din dreptul Bookmarks Menu şi se deschid în jos opţiunile unde puneţi semnul de carte. Under the Name there is Folder, where you save the link of the site. Click on the arrow near Bookmarks Menu and other options open.

bookmarks25. Dacă doriţi să creaţi un folder specific, mai aveţi o săgeată în dreapta lângă Bookmarks Menu pe care dacă apăsaţi, apar în jos opţiunile, inclusiv New Folder. Daţi click pe New Folder şi va apărea un folder nou unde tastaţi o denumire dorită. If you want to create a specific folder you have another arrow to the right near Bookmarks Menu with other options, including New Folder. Click on New Folder and a new folder is created; all you have to do is to complete its name.

6. Click pe Done. Click on Done.

7. Ca să vizualizaţi/accesaţi site-ul indexat, daţi click din nou pe Bookmarks şi pe folder-ul ales, apoi daţi click pe site-ul indexat. Se va deschide pagina automat. To see/access the bookmarked site, click on Bookmarks, click on the folder where you marked the site, and click on the site. The site opens automatically.

Atenţie! Fiind pe site-ul dorit, puteţi face acelaşi lucru şi cu comanda rapidă CTRL+D, după care urmaţi paşii de la 3 la 6. Caution! Being on the chosen site you can use the short command CTRL+D, and follow stept 3 to 6.

Pentru Internet Explorer For Internet Explorer

1. Deschideţi site (pagina dorită) la care vreţi să reveniţi frecvent şi rapid. Open the site (the chosen one).

2. Click pe Favorites (sus pe bară) şi apoi click pe Add to Favorites. Click on Favorites (top bar) and click on Add to Favorites.

favorite0

3. Apare fereastra de mai jos, unde la Name puteţi schimba denumirea site-ului tastând direct o altă denumire, ca să vă aduceţi aminte ce reprezintă site-ul. Sub Name există Create in adică unde puneţi semnul de carte pentru acel site. Daţi click pe săgeata din stânga New Folder şi se deschid în jos opţiunile unde puneţi semnul de carte. A dialogue box appears as below. Change the name of the site in Name box. Under this box there is Create box where you can mark the site.Click on the arrow near New Folder which opens new options.

favorite1

5. Dacă doriţi să creaţi un folder specific, aveţi butonul New Folder pe care dacă apăsaţi, apar în jos opţiunile de creare nou folder, unde tastaţi o denumire dorită. If you want to create a specific folder you have New Folder; click on it and type a specific name.

6. Click pe Add. Click on Add.

7. Ca să vizualizaţi/accesaţi site-ul indexat, daţi click din nou pe Favorites şi pe folder-ul ales, apoi daţi click pe site-ul indexat. Se va deschide pagina automat. To see/access the bookmarked site, click on Favorites, click on the folder where you marked the site, and click on the site. The site opens automatically

Atenţie! Fiind pe site-ul dorit, puteţi face acelaşi lucru şi cu comanda rapidă CTRL+D, după care urmaţi paşii de la 3 la 6. Caution! Being on the chosen site you can use the short command CTRL+D, and follow stept 3 to 6.

SHORTCUT (SCURTĂTURA)

Shortcut sau scurtătură este de fapt o icoană pe care o creez ca să ajung mai rapid la:

Shortcut is in fact an icon which I creat to make a link to:

 • un program sau un fişier
 • o imprimantă sau la o conexiune la Internet
 • alte obiecte cu care lucrez
 • one program or a file
 • a printer or a connection to the Internet
 • other objects I work with

Există două metode să creez un shortcut. În funcţie de ce am nevoie procedez astfel:

There are two methods to create a shortcut. Depends on what I nees, I do as follows:

Prima metodă:

 1. În zona liberă de pe desktop (ecran) dau click dreapta/New/Shortcut.
 2. Dau click pe Browse.
 3. Localizez din Computer programul, fişierul sau obiectul pentru care doresc să fac un shortcut, dau click pe Open/Next.
 4. Tastez o denumire specifică pentru shortcut după care dau click fie pe Finish, fie pe Next/Finish. Icoana apare pe desktop.

First method: 

 1. On the desktop, right click/New/Shortcut
 2. Click on Browse
 3. Find in Computer the program, the file or the object for which you want to make a shortcut and click on Open/Next.
 4. Type a specific name for the shortcut, click on Finish, or Next/Finish. The icon appears on the desktop.

shortcut1

A doua metodă:

 1. Click pe START/Programs (All Programs).
 2. Localizez programul şi fişierul pentru care doresc un shortcut (în exemplul de mai jos Google Earth).
 3. Click dreapta pe lansatorul de program (fişierul care lansează programul – de obicei au extensia .exe) care aici este globul pământesc Google Earth.
 4. Click pe Send To/Desktop (create shortcut). Icoana apare pe desktop.

Second method: 

 1. Click on START/Programs (All Programs)
 2. Locate the program or the file for which to make the shortcut (i.e. Google Earth)
 3. Right click on the .exe file (the file that launches the program – usually they have the .exe extension) which in our example is the Google Earth
 4. Click on Send To/Desktop(create shortcut). The icon appears on the desktop

shortcut2

Ce trebuie să reţineţi:

 • Click = un click numai pe butonul din stânga al mouse-ului = execută comanda = echivalent cu apăsare pe tasta Enter
 • Dublu click = două click-uri scurte numai pe butonul din stânga al mouse-ului = deschide program, fişier, obiect
 • Click dreapta = un click numai pe butonul din dreapta al mouse-ului = intrare în setări, subferestre, proprietăţi, opţiuni, preferinţe
 • Nu confundaţi click cu click dreapta !!!

Remember: 

 • Click = the click with the left button of the mouse = execute the command = similar to pressing the Enter key
 • Double click = two short clicks only with the left button of the mouse = opens a program, file, object
 • Right click = one single click only with the right button of the mouse = enters in settings, some windows, properties, options, preferences
 • Do not make confusion between click and right click !!!

Puteţi crea shortcut pentru orice program, fişier, obiect la care doriţi acces rapid. Cu toate acestea, vă sfătuiesc să nu umpleţi desktop-ul cu icoane pentru că se încetineşte închiderea/deschiderea computerului. Mai mult nu salvaţi niciodată filme, muzică, documente pe desktop!!! Desktop-ul nu este un spaţiu pentru salvarea lucrărilor dintr-un calculator. Foarte mulţi utilizatori aleg greşit această cale, fără să aibă în vedere faptul că pentru toate acestea se face un folder separat unde puteţi salva tot ce lucraţi pe computer. Apoi puteţi face un shortcut la folderul respectiv, pentru operativitate.

You can create shortcut for any program, file, or object, for quick access. Nevertheless, I do advise you not to fill the whole desktop with icons and shortcuts, because this slows the opening/closing of the computer. Moreover, never save movies, music, documents on the desktop!!! The desktop is not a space to save your works in the computer. Many users choose wrong this way; you need to make a separate folder on the space disk, where you can save all your works. Then, make a shortcut to that folder, and put it on the desktop for quick access.

Consultaţi materialul CUM CREEZ UN FOLDER:

Read also HOW TO CREATE A FOLDER:

http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/2010/04/cum-creez-un-folder.html

CUM CREEZ UN FOLDER – HOW TO CREATE A FOLDER

De obicei aleg altă partiţie şi nu C:\. Dacă nu există altă partiţie pe hard disk (alte litere), aleg C:\. Atenţie, pe partiţia care are CD/DVD nu puteţi crea folder decât dacă introduceţi un disc CD sau DVD pe care puteţi scrie şi rescrie. Paşii de urmat:

 1. Dublu click pe Computer (My Computer) – icoana de pe desktop
 2. Dublu click pe C:\ (sau altă partiţie = altă literă: D:, E:, F… etc.)
 3. Pe spaţiul gol din fereastră, click dreapta şi aleg New/Folder
 4. Tastez denumirea folder-ului şi apăs tasta enter
 5. Folder-ul a fost creat în partiţia aleasă şi cu denumirea dată de utilizator

Usually you chose another partition and not C;\. If there is no other partition on your hard disk (other letters), chose C:\. Caution! On the partition that has CD\DVD you cannot create folder; exception when you have a CD RW or a DVD RW. Follow these steps:

 1. Double click on Computer (My Computer) – icon on desktop
 2. Double click on C:\ (or other partition = other letter: D; E; F… etc.)
 3. On the white spate in the window, right click and chose New/Folder
 4. Type the name of the folder and press enter
 5. The folder is created in the chosen partition and with the name given by you

folder1

TRADUCERE RAPIDĂ: CLIENT FOR GOOGLE TRANSLATE

Câte probleme întâmpinaţi când căutaţi ceva pe Internet iar site-ul este într-o limbă necunoscută vouă? Câte informaţii pierdeţi pentru că nu puteţi citi ce vă interesează? Problema voastră este rezolvată prin două metode, una direct pe site, iar cealaltă cu ajutorul unui program free, dar care poate fi şi achiziţionat pentru alte facilităţi oferite.

How many problems you have when you search on the Internet and the site is in a foreign language? How many important information you are not able to access? Your problem is solved in two methods; the first one, directly from the site; the other one by the help of a free software that has further facilities on paid version.

Prima metodă de a traduce pasaje din textul pe care nu-l întelegeţi este să intraţi pe pagina de mai jos şi să scrieţi, sau să copiaţi/lipiţi (copy/paste) textul dorit pentru tradus. Urmaţi paşii de mai jos:

The first method to translate sentences and paragraphs from the text you do not understand is to access the below page and to write, or to copy/paste your text to be translated. Follow the steps below:
00
Eu vă propun aici o a doua metodă mult mai uşoară pe care o voi explica pas cu pas. Cu această metodă nu mai trebuie să scrieţi textul, tot ce trebuie să faceţi este să-l selectaţi şi să daţi click pe mica icoană G albastru, care apare la finalul textului. Traducerea pasajului va apărea într-o casetă albastră. Trebuie să menţionez că programul care traduce trebuie să fie activ în bară, altfel această icoană nu apare pe textul selectat. Puteţi folosi acest program şi pentru traducerea textelor scrise de voi. Atenţie! Programul este activ numai dacă aveţi conexiune la Internet. Urmaţi paşii pentru descărcarea programului, pentru setarea lui şi pentru operarea cu el după cum urmează:

I propose you here the second method which is easier and which is explained step by step below. Using this method you don’t need to type the text; all you have to do is to select the text to be translated, and to click on the blue G icon at the end of the selection. The translation appears in a blue dialogue box. Caution! The translation software must be enabled in the taskbar, otherwise this icon will not appear at the end of the selected text. You may use this program to translate typed texts as well. Caution! The software is active only if you have connection to the Internet. Follow the steps below to download the software, to customize it and to operate with it:
1.   Intraţi pe pagina: Access this page:
01
2. Aşteptaţi să vă apară pagina de mai jos şi veţi vedea ce am scris în introducere la a doua metodă. Adică selectez textul, dau click pe icoana G albastră iar traducerea apare automat într-o fereastră sub text. Wait for the page to download and take notice of what I told you before in the introduction to the second method. Meaning, you select the text, click on the blue G icon and the translation comes automatically in a small dialogue box under the selected text.
02
3. Daţi click pe Download Now! (imagine stânga). Va apărea o fereastră şi daţi click pe Save File (imagine dreapta). Click on Download Now! (left image). A small box will open. Click on Save File (right image).
03               04
4. Dacă nu ştiţi unde s-a salvat ce aţi descărcat, atenţie! If you do not know where the file is saved here is a tip!
          a) Pentru cei care au Internet Explorer găsiţi fişierul descărcat translateclient.exe în My Documents For Internet Explorer you find the downloaded file translateclient.exe in My Documents
          b) Pentru cei care au Mozilla Firefox găsiţi fişierul descărcat translateclient.exe astfel: For Mozilla Firefox you find the downloaded file translateclient.exe as follows:
5. Pe bara de sus de pe Mozilla Firefox daţi click pe Tools şi apoi pe Options. On the top bar in Mozilla Firefox click on Tools and then to Options.
05
6. Se deschide o fereastră unde trebuie să verificaţi pe tab General unde aţi dat calea de salvare a fişierelor care se descarcă de pe Mozilla Firefox (Save file to…). Apoi intraţi pe Computer, (icoana de pe desktop) vă duceţi pe calea respectivă unde veţi vedea fişierul descărcat translateclient.exe. Options window is opened and in General tab you look for the path for saving the files downloaded with Mozilla Firefox (Save file to…). Click then on Computer (the icon on the desktop), go to that path and see the downloaded file translateclient.exe.
06
7. Daţi 2 click-uri scurte pe acel fişier şi aşteptaţi să se instaleze în computerul vostru. În bara din dreapta jos, lângă ceas, va apărea o icoană, un G albastru, ceea ce înseamnă că s-a instalat programul. Daţi click pe această icoană cu butonul din dreapta de pe mouse, ca să setaţi opţiunile din program. Double click on that file and wait to instal into your computer. Down in the taskbar, near the clock, a blue G icon appears, meaning the program is installed successfully. Right click on the icon and make the Settings of the program.
07
8. Se deschide fereastra pentru setări şi dacă vreţi să se deschidă programul când porneşte calculatorul, bifaţi căsuţa din dreptul Start Client when Windows Starts. Restul setărilor le lăsaţi default. (Spre ştiinţa voastră, default = setări din fabrică, setări implicite; custom = setări personalizate). Daţi click pe OK. Fereastra se închide automat. Settings window will open and if you want the program to open each time the computer starts, check Start Client when Windows Starts. Let the rest of the settings default (default = settings from the factory; custom = customized settings). Click OK. The window closes.
9. Daţi 2 click-uri pe icoana G albastru din bara de jos. Se deschide o fereastră unde puteţi seta limba sursă şi limba ţintă (limba sursă = din ce limbă traduceţi; limba ţintă = limba în care traduceţi).  Double click on the blue G icon. The program opens; select source and target language.
09
10. Verificaţi să fie bifate următoarele căsuţe: Check the followings:
10
11. Wikipedia în toate limbile este accesibilă numai pentru versiunea plătită a acestui program. Wikipedia in all language is enabled only in paid version.
11
12. Ca să traduceţi un text, scrieţi textul (unde este subliniat cu roşu) iar traducerea apare automat (unde este subliniat cu verde). To translate a text, type it (as in the example below underlined with red line) and the translation is generated automatically (as in the example below underlined with green line).
12
13. Dacă vreţi să schimbaţi limba sursă şi limba ţintă, daţi click pe: If you want to change the source and target language click on:
13
14. Se deschide o fereastră unde setaţi opţiunile după cum urmează, după care nu uitaţi să daţi click pe OK. A window opens; select your options; don’t forget to click OK.
14
15. Ca să puteţi folosi acest program şi cu browser-ul Internet Explorer, deschideţi browser-ul şi apoi daţi click dreapta pe icoana G albastru din bară şi apoi pe Enable in iexplorer.exe. Icoana îşi schimbă culoarea în G portocaliu. Programul va putea fi folosit aşa cum am explicat mai sus, selectând textul de tradus şi click pe G de la sfîrşitul selecţiei. Va apărea o fereastră mică albastră cu textul tradus. To use the program with Internet Explorer open the browser and right click on the blue G icon; then click on Enable in iexplorer.exe.The icon will change its color from blue to orange. You can use the program as explained above: select the text, click on the blue G icon at the end of the selection. The translation appears in a small dialogue box under the selection.
15
16. Dacă doriţi să achiziţionaţi programul, daţi click dreapta pe icoana G albastru din bară şi apoi click pe Upgrade to PRO. Dacă vreţi să închideţi programul oricând, daţi click dreapta pe icoana G albastru din bară şi apoi click pe Exit. Icoana dispare din bară, programul nu mai este activ. Ca să redeschideţi programul, daţi click pe START/Programs/Translate Client/click pe icoana G albastru. If you want to buy the program, right click on the blue G icon, then click on Upgrade to PRO. If you want to close the program, right click on the blue G icon and then click on Exit. The icon disappears from the taskbar, the program is disabled. To re-open the program, click on START/Programs/Translate Client/click on the blue G icon.
16
Pentru operativitate, vă puteţi face un shortcut (scurtătură) pentru icoana respectivă. Citiţi articolul SHORTCUT (SCURTĂTURA). De reţinut că atunci când programul este activ într-un browser icoana G albastru îşi schimbă culoarea în icoană G portocaliu.

For faster work, you can create a shortcut for that icon. See the instructions in the SHORTCUT section. Remember, when the program is enabled in a browser the blue G icon turns into orange G icon.

MOUSE ŞI PAD – MOUSE AND PAD

Tehnic, mouse-ul este un dispozitiv de indicare, care funcţionează prin detectarea mişcării în două dimensiuni relative de pe suprafaţa de contact. Mişcarea lui este transpusă printr-un pointer = cursor (acea săgeată care se mişcă pe ecran), care ajută la controlul interfeţei GUI (Graphic User Interface). Un senzor face legătura între mouse şi suprafaţa de contact, acel pad pe care se mişcă mouse-ul. Mai clar, mouse-ul este cel mai utilizat echipament de intrare/ieşire al unui computer. Cuvântul provine din limba engleză şi în română înseamnă şoarece. Mouse-ul are 2, 3 sau mai multe butoane cu care se pot da comenzi referitoare la obiectele de pe ecran indicate de pointer. Apăsarea unui buton al mouse-ului se numeşte click. Cu ajutorul lui se uşurează operarea cu meniuri şi obiecte grafice de pe ecran. Mouse-ul a fost inventat în 1964 de Douglas Englebart de la Institutul de Cercetări Standford, iar denumirea lui provine de la „indicatorul de poziţie X-Y pentru un sistem de afişare”. Ulterior, firma Xerox l-a aplicat începând cu 1974 la sistemul său revoluţionar experimental de calcul Alto, folosit doar în cercetare. Mai târziu, în 1979, Steve Jobs de la firma Apple a intuit viitorul tehnicii de calcul şi împreună cu alţi 20 oameni de ştiinţă de la firma Xerox au trecut la lucru.

Technically, the mouse is a pointing device, which functions by detecting the movements on the contact surface in two relative dimensions. Its movement is sent to a pointer = cursor (that arrow that moves on the screen) which helps the GUI (Graphic User Interface). One senzor makes the connection between the mouse and the contact surface, that pad on which the mouse is moving. More precisely, the mouse is the most used input/output device of the computer. The word mouse is of an English origin. The mouse has 2, 3 or more buttons for commanding the objects indicated by the pointer. Click means to click a button of the mouse. By the help of this device, menu and graphical objects on the screen are easily accessed. The mouse was invented in 1964 by Douglas Englebart (Standford Research Institute) and the name comes from the “X-Y position indicator for the display system”. Beginning with 1974 the Xerox company used it in its calculation revolutionary experiment Alto, used only in research. Later on, in 1979, Steve Jobs from Apple company had an intuition concerning the computer science future and together with some other 20 research scientists from Xerox company proceeded to work.

După tipul de senzor care face legătura între mouse şi pad avem următoarea clasificare:

 • mouse cu bilă
 • mouse optic
 • mouse infraroşu
 • mouse laser

Depending on the senzor type that makes the connection between the mouse and the pad we have:

 • mouse with ball
 • optic mouse
 • infrared mouse
 • laser mouse

Mouse3        Mouse1        mouse-pad1

Dacă mouse-ul nu are un fir pentru conectare la portul computerului (PS2 sau USB) el se numeşte mouse wireless (mouse fără fir). În funcţie de tehnologia de transfer date în mod wireless, mouse-ul poate fi:

 • radio
 • bluetooth

If the mouse is wireless (no wire is connected to the PS2 or USB port) we call it wireless mouse. Depending on the wireless data transfer technology, the mouse can be:

 • radio
 • bluetooth

Mouse4                      Mouse2

În industria IT unitatea de măsură pentru sensibilitatea mouse-ului o reprezintă numărul de CPI (Counts Per Inch) care este exprimat incorect exprimat în DPI (Dots Per Inch). DPI reprezintă numărul de paşi pe care un mouse îl raportează pe ecran la parcurgerea distanţei de un inch pe pad. Măsurarea poartă denumirea de rezoluţia mouse-ului. Cu cât rezoluţia este mai mare (ex: 1000 DPI) cu atât mouse-ul este mai precis.

In the IT industry the measurement unit for the mouse sensibility is represented by the number of CPI (Counts Per Inch) that is correctly expressed in DPI (Dots Per Inch). DPI represents the number of steps which the mouse reports on the screen, when passing a distance of one inch on the pad. The measurement is called mouse resolution. The higher the resolution is (i.e. 1000 DPI), the better the mouse is.

Alegerea unui mouse se face în funcţie de cum „stă” în mâna posesorului, de cât de uşor se mişcă pe pad şi de mărimea dorită. Există o multitudine de forme şi dimensiuni pe care le puteţi vedea pe Internet. Pentru utilizatorii normali, mouse-ul optic cu fir de la Microsoft sau Logitech este varianta cea mai bună. El poate fi şi wireless, dar trebuie să aveţi în vedere că bateriile se schimbă frecvent. Mouse-ul optic are un senzor optoelectric care face poze succesive la suprafaţa de contact. El luminează suprafaţa de contact printr-un led, senzor infraroşu sau diodă laser. Mouse-ul laser foloseşte o diodă infraroşu laser în locul led-ului ceea ce creşte în mod semnificativ rezoluţia imaginilor şi permite o viteză de 20 de ori mai mare comparativ cu mouse-ul optic clasic, având şi un consum de putere mult mai mic. Mouse-ul cu bilă trebuie curăţat constant, pe când mouse-ul optic nu se curăţă decât dacă murdăria blochează senzorul optic.

When you buy a mouse take into consideration your hand size and how easy you can move it on the pad. There are lots of shapes and dimensions you can see on the Internet. For the normal users, the optical mouse with wire from Microsoft or Logitech is the best option. It can be wireless as well, but do remember that you should change batteries on regular basis. The optical mouse has an optoelectrical senzor that makes successive photos of the contact surface. It lights the contact surface through a led, infrared senzor or a laser diode. The laser mouse uses a laser infrared diode instead of the led, fact that increases considerably the image resolution and allows a 20 times higher speed comparative to the classical optical mouse, and all with a smaller power consumption. The mouse with ball should be cleanned constantly, while the optical mouse needs no cleaning unless the dirt blocks the optic senzor.

Pe lângă cele două butoane standard right click şi left click există rotiţa scroll. Mouse-ul modern are o serie de butoane adiţionale pe care le puteţi programa pentru copy/paste (copiază/lipeşte) sau forward/back (înainte/înapoi).

Besides the two standard buttons for right click and left click there is also the scroll wheel. The modern mouse has a series of additional buttons on which you can program copy/paste and forward/back.

Laptop-urile au mouse şi pad încorporat sub keyboard:

Laptops have built-in keyboard mouse and pad.

mouse-pad laptop

Interiorul unui mouse conţine trei piese principale: bila, placa de circuite şi carcasa din plastic. Bila are un miez din oţel acoperită cu cauciuc din silicon. Carcasa din plastic este făcută din plastic ABS (acrylonitrile butadiene styrene). Placa de circuite este făcută din aceleaşi materiale ca şi placa de bază a computerului.

Inside the mouse there are three main components: the ball, the circuit motherboard and the plastic cover. The ball has a steel core covered by silicone rubber. The plastic cover is made of ABS (acrylonitrile butadiene styrene). The circuit motherboard of a mouse is made of the same materials as the computer motherboard.

inside mouse1        inside mouse2        inside mouse3

inside mouse4

TASTATURA VIRTUALĂ – THE VIRTUAL KEYBOARD

Să presupunem că vi s-a stricat tastatura şi aveţi ceva urgent de terminat. Puteţi să continuaţi lucrul fără tastatură, prin activarea tastaturii virtuale. La Windows XP o accesaţi urmând calea de mai jos:

Suppose your physical keyboard is damaged and you have something urgent to finish. You can continue to type without your physical keyboard, activating the virtual keyboard. In Windows XP you do as follows:

 • click pe START/Programs/Accessories/Accessibility/On-Screen Keyboard
 • click on START/Programs/Accessories/Accessibility/On-Screen Keyboard

Atenţie! Atunci când deschideţi prima dată această tastatură virtuală, apare o mică fereastră deasupra ei, cu un mesaj. Dacă nu ştiţi engleză, bifaţi căsuţa mică din stânga jos, care indică faptul că tastatura va rămâne pe ecran tot timpul lucrului, fără să se mai coboare în bara de jos (taskbar) atunci când accesaţi diferite programe.

Caution! When you open for the first time the virtual keyboard, a small window appears above it, with a small message. If you do not know English, you check the small square on the left below, which means the virtual keyboard is active on the top while you type, without going in the taskbar when you open different programs.

La Windows Vista o accesaţi astfel:

In Windows Vista you open it as follows:

 • click pe START/Control Panel/Ease of Access/Ease of Access Center
 • sub Quick access to common tools selectaţi Start On+Screen Keyboard
 • click on START/Control Panel/Ease of Access/Ease of Access Center
 • under Quick access to common tools select Start On+Screen Keyboard

Citiţi şi articolul TASTATURA (daţi click pe: http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/2010/04/tastatura.html)

Read also THE KEYBOARD (click here: http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/2010/04/tastatura.html)

Pe ecran va apărea tastatura virtuală şi cu un click de mouse pe fiecare literă în parte, puteţi scrie textele rămase până la înlocuirea tastaturii defecte. Sigur că este migălos, dar în lipsă de altceva, aceasta rămâne singura soluţie în afară de întreruperea lucrului.

On the screen the virtual keyboard will appear and clicking on each letter, you can type texts until you will fix your physical keyboard. Of course it is a hard work, but missing the physical keyboard, this is the only solution not to interrupt your work.

TASTATURA – THE KEYBOARD

Există în comerţ o multitudine de tastaturi. Unele mai simple, altele mai sofisticate. În engleză tastatură = keyboard. Iată câteva imagini de tastaturi:

On the market there are a lot of keyboard models. Some simple, some complex. Some examples:

Keyboard

Tastaturile standard sunt negre sau gri deschis, iar tastele sunt dispuse, cu foarte mici excepţii, la fel. Există şi tastaturi cu câte două caractere imprimate pe taste, cum este cea de mai jos, care are taste în alfabet latin şi în colţul de jos al fiecărei taste alfabetul arab.

The standard keyboard are black or light grey, and keys are the same with some exceptions. There are keys with two symbols as well, as shown below, with latin and arab alphabets:

Arabic-keyboard

Mai sunt şi tastaturi flexibile cum sunt cele din imaginea din stânga, precum şi mini-tastaturi ca în imaginea din dreapta, folosite în deplasări (pot fi transportate cu uşurinţă în geantă).

There are also flexible keyboards as the ones in the left image below, and mini-keyboards as in the right image below, used for travel purposes (they can be transported easily in the bags).

Usb-wireless-flexible-keyboard                      Tiny keyboard

Trebuie să ştiţi că există şi o tastatură virtuală, pe calculator, care facilitează scrierea textelor cu diferitele caractere specifice tuturor limbilor existente în lume. În limba română, aceste caractere specifice se numesc diacritice (ş, ţ, ă, î, â). Când s-a gândit acest lucru, s-a dorit să se faciliteze utilizarea unei singure tastaturi fizice (ca cea neagră de mai sus) pentru cazurile când un singur utilizator face redactări de texte în mai multe limbi străine (cum sunt traducătorii). Aşa arată tastatura virtuală despre care voi vorbi ulterior.

There is also a virtual keyboard on the computer, which makes easier the typing of texts in different alphabets for all languages in the world. In Romanian language, these specific characters are called diacritics (ş, ţ, ă, î, â). The purpose of this virtual keyboard is to facilitate the usage of one physical keyboard for all cases (as the black one presented above)  when a single user types texts in several foreign languages (i.e. translators). This is the virtual keyboard I will talk about later on.

On-screen-keyboard

Şi pentru ca totul să fie clar, pentru cei care doresc să bată cu toate degetele (metoda oarbă, adică blind method în engleză), aveţi mai jos o imagine colorată cu tastele aferente fiecărui deget în parte.

In order to make all clear, for those who want to type with all the ten fingers (the so-called blind method), here is below the colored image with the keys distributed for each finger.

Blind method keyboard

Mai multe detalii privind această metodă puteţi să obţineţi consultând pagina web:

More details concerning this method:

http://www.rodactilo.ro/Caracteristici.htm

CE TREBUIE SĂ REŢINEŢI DESPRE TASTATURĂ

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THE KEYBOARD

Cele mai uzitate taste sunt ESC şi ENTER. Nu uitaţi, calculatorul este un roboţel care execută comenzile, dar nu gândeşte în locul vostru. Ce comandă îi daţi, el aia execută. Nu cunoaşte decât două comenzi: execută comanda sau anulează comanda. 

The most used keys are ESC and ENTER. Do not forget, your computer is like a small robot which executes the commands, but does not think instead of you. Whatever command you give to the computer, it will be executed accordingly. The computer does know but two commands: do it, or cancel it.

 • ESC = escape = anulează comanda, ieşire din anumite ferestre = echivalent cu click de mouse pe butonul CANCEL
 • ENTER = execută comanda = echivalent cu click de mouse pe OK sau APPLY. ENTER este tastă dublă, are simbol o săgeată orizontală curbată, cu vârful spre stânga; o găsiţi atât la finalul literelor cât şi la tastatura numerică. Atunci când scrieţi texte folosiţi tasta de la finalul literelor. Când lucraţi în Excel şi tastaţi cifre, folosiţi numai ENTER de la tastatura numerică.
 • ESC = escape = cancels the command, closes certain windows = same with mouse click on CANCEL button
 • ENTER = executes the command = same with mouse click on OK or APPLY buttons. ENTER is a double key, it has a curved horizontal arrow pointed left as symbol; you find it at the end of the letters, and on the numerical keys. When you type texts you use the key from the end of the letters. When you work in Excel and you type numbers, you use only ENTER on the numerical keys.

Există tastele duble CTRL, ALT, SHIFT, DEL (DELETE) şi tastele numerice de la 1 la 0.

There are the double keys CTRL, ALT, SHIFT, DEL (DELETE) and the numerical keys from 1 to 0.

 • CTRL, ALT, SHIFT în combinaţie cu alte taste, dau anumite comenzi scurte din tastatură. Se apasă pe ele ţinând degetul arătător de la o mână pe CTRL, sau ALT, sau SHIFT şi se apasă o singură dată pe o altă tastă din combinaţia comenzii scurte, cu degetul arătător de la cealaltă mână. SHIFT mai este folosită pentru a scrie prima literă mare într-o propoziţie. Apăsaţi SHIFT+r şi vă va da R (atenţie! nu tastaţi şi semnul +).
 • DEL (DELETE) se folosesc exact ca ENTER şi ele şterg câte cu caracter de la stânga la dreapta.
 • 1-0 tastele numerice se folosesc şi de la numerice şi de la litere. Atenţie, pe majoritatea laptop-urilor nu aveţi tastatură numerică separată. Aceasta este inclusă în partea dreaptă a unor litere şi se activează cu tasta ajutătoare FN.
 • CTRL, ALT, and SHIFT in combination with some other keys, give short commands from the keyboard. You press with the pointing finger from one hand on CTRL, ALT, or SHIFT key, and with the other pointing finger from the other hand you press just once on another key from the combination, in order to obtain a short command. SHIFT is also used to write the first capital letter in a sentence. You press SHIFT+r and you obtain R (caution! do not press the + key as well).

Există tastele duble SĂGEŢILE sus/jos, dreapta/stânga cu ele deplasez cursorul câte un caracter în sensul săgeţii apăsate.

There are the double keys with the ARROWS up/down, left/right used to move the cursor one character in the direction of the pressed pointing arrow.

Există tastele duble PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, END.

There are the double keys PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, and END.

 • PAGE UP (PgUp) folosită pentru vizualizare rapidă în sus.
 • PAGE DOWN (PgDn) folosită pentru vizualizare rapidă în jos.
 • HOME folosită pentru deplasare la primul caracter spre stânga pe rând. CTRL+HOME folosită pentru deplasare la primul caracter de pe pagină.
 • END folosită pentru deplasare la ultimul caracter spre dreapta pe rând. CTRL+END folosită pentru deplasare la ultimul caracter de pe pagină.
 • PAGE UP (PgUp) is used to jump one screen up.
 • PAGE DOWN (PgDn) is used to jump one screen down.
 • HOME is used to move fast the cursor to the first character to the left along the line/row. CTRL+HOME is used to move quickly the cursor to the first character on the page.
 • END is used to move fast the cursor to the last character to the right along the line/row. CTRL+END is used to move quickly the cursor to the last character on the page.

Există tastele funcţionale F1 până la F12. Ele execută comenzi scurte de pe tastatură. Reţineţi pentru moment că F1 înseamnă AJUTOR (HELP) în orice program vă aflaţi.

There are the functional keys F1 to F12. They execute short commands from the keyboard. Remember for the moment that F1 means HELP in any program you access.

Cea mai mare tastă de pe keyboard este bara de spaţiu (spacebar), ea nu are nici un simbol pe ea si este poziţionată de obicei exact jos, la mijlocul tastaturii.

The longest key on the keyboard is the spacebar with no symbol on it, situated exactly in the middle of the keyboard, under the letter keys.

Există tastele TAB şi CAPS LOCK.

There are TAB and CAPS LOCK keys.

 • TAB este folosită pentru paragraf când bateţi texte şi pentru trecere de la o coloană la alta în cazul tabelelor.
 • CAPS LOCK este folosită atunci când scrieţi un text cu majuscule pentru a nu fi nevoiţi ca la fiecare literă să ţineţi apăsată tasta SHIFT+litera respectivă (este neproductiv).
 • TAB is used for paragraph when you type texts; it is used also to pass from one cell to another in case of tables.
 • CAPS LOCK is used when you type all text with capital letters to ease the use of SHIFT+certain letter (it is much easier with CAPS LOCK).

Există tasta BACKSPACE care are simbol o săgeată dreaptă orizontală cu vârful spre stânga. Cu ea ştergeţi câte un caracter de la dreapta la stânga.

There is BACKSPACE key with a horizontal pointing left arrow. You delete one character with it, from the right to the left.

Există tasta NUMLOCK (NumLK) care activează/dezactivează tastatura numerică. Ledul este aprins la tastatură numerică activată. Ledul este stins când tastatura numerică este dezactivată.

There is NUMLOCK (NumLK) key which enables/disables the numerical keyboard. The led is on when the numerical keyboard is enabled. The led is off when the numerical keyboard is disabled.

Există tasta dublă INSERT (INS) folosită la editare texte.

There is the double key INSERT (INS) used in the texts edit.

 CE ÎNSEAMNĂ:

 1. slash = bară (normală) / (ex: sus/jos)
 2. backslash = bară inversă \ (ex: C:\Program Files\Adobe)
 3. dash = cratimă (liniuţa de despărţire) - (ex: s-a arătat, m-a contactat, l-a adoptat)
 4. underscore = linia de sublinere _ (ex: alpha_beta@delta.ro)

Despre tastatura virtuală vom vorbi ulterior. Dacă v-aţi însuşit tastatura, puteţi trece la treabă.

WHAT MEANS:

 1. slash = / (i.e. up/down)
 2. backslash = \ (i.e. C:\Program Files\Adobe)
 3. dash = - (i.e. self-control, ex-husband)
 4. underscore = _ (i.e. alpha_beta@delta.ro)

About the virtual keyboard we shall talk later on. If you know the keyboard, you can begin your work.

Search This Blog