Showing posts with label ZEITGEIST MOVEMENT. Show all posts
Showing posts with label ZEITGEIST MOVEMENT. Show all posts

ZEITGEIST MOVING FORWARD (FILMUL TRADUS)

Filmul Zeitgeist Moving Forward tradus în limba română, este al treilea documentar din seria celor trei (Zeitgeist, Zeitgeist Addendum şi Zeitgeist Moving Forward).

Documentarul Zeitgeist Moving Forward (2011) este un lung metraj regizat de Peter Joseph care prezintă studiul de caz necesar pentru o tranziţie de la actuala paradigmă socio-economică care guvernează societatea globală. Problematica subiectului transcede problemele de relativism cultural şi ideologia tradiţională şi se va muta în sfera empirică "înrădăcinată în viaţă" a atributelor privind supravieţuirea socială şi umană, extrapolând aceste legi imuabile ale naturii printr-o nouă paradigmă socială durabilă, numită "Economia Bazată pe Resurse".

Documentarul este structurat în patru părţi:

  1. [Partea I - Natura Umană]
  2. [Partea II - Patologia Socială]
  3. [Partea III - Proiectul Pământ]
  4. [Partea IV - Ascensiunea]

Acest film cuprinde experţi din domenii cum ar fi sănătatea publică, antropologie, neurobiologie, economie, energie, tehnologie, ştiinţe sociale şi alte subiecte relevante legate de cultură şi de modul în care funcţionează societatea. Cele trei aspecte centrale ale filmului sunt Comportamentul Uman, Economia Monetară şi Ştiinţa Aplicată. Punerea împreună a acestor trei aspecte creează un model care permite înţelegerea paradigmei sociale curente şi de ce este nevoie pentru transcederea acesteia - coroborată cu o nouă, radicală, şi actuală aprofundare a fundamentelor sociale bazată înţelegerea avansată a modului în care lumea poate rezolva problemele sociale cu care ne confruntăm astăzi.

©Gentle Machine Productions LLC

http://goo.gl/Al8y8

ZEITGEIST ADDENDUM (FILMUL TRADUS)

Filmul Zeitgeist Addendum tradus în limba română, este al doilea documentar din seria celor trei (Zeitgeist, Zeitgeist Addendum şi Zeitgeist Moving Forward).

Documentarul Zeitgeist Addendum (2008) a apărut din interesul publicului pentru posibilele soluţii la problemele sociale prezentate în primul documentar a lui Peter Joseph, Zeitgeist (The Movie). Pornind de la teme de denaturare socială şi corupţie, documentarul Zeitgeist Addendum trece de asemenea şi la posibilele soluţii.

Inclus în acest film este autorul şi fostul "asasin economic" John Perkins, care a scris cartea “Confesiunile unui asasin economic”, dar şi Proiectul Venus, o organizație pentru reproiectare socială creată de Inginerul social şi proiectantul industrial Jacque Fresco.

Zeitgeist Addendum a fost premiat cu cea mai mare distincţie la cel de-al 5-lea Festival de Film Anual Artivist (Artivist Film Festival).

Traducere şi adaptare Echipa Lingvistică Zeitgeist România.

ZEITGEIST THE MOVIE (FILMUL TRADUS)

Filmul Zeitgeist The Movie tradus în limba română, este primul documentar din seria celor trei (Zeitgeist, Zeitgeist Addendum şi Zeitgeist Moving Forward).

Filmul documentar complet (2007) cu 3 secţiuni. Pentru subtitrare, apasă CC.

1. Cea mai renumită poveste spusă vreodată (Iudeo-Creştinism) | click 09:30
2. Întreaga lume e o scenă (Atentate 11 Septembrie 2001) | click 35:05
3. Nu-i lua în seamă pe cei de după cortină (Sistemul Monetar, Bancar, Noua Ordine Mondială) | click 1:09:00
Dă-l mai departe.

Dacă te interesează să înţelegi ce se întâmplă, caută pe Google: 'bilderberg', 'stat politienesc', 'p2', 'uniunea nord americană', 'new world order', 'clubul de la roma', 'colectivism', 'rothschild', 'alex jones', 'ron paul', 'g. edward griffin', 'greg palast'

Zeitgeist The Movie 2007 | Film Documentar | Subtitrare in Romana

ZEITGEIST: MOVING FORWARD (FILMUL TRADUS)

ZEITGEIST (FILMUL)

Toate Mişcările Zeitgeist din întreaga lume au ca bază de pornire cele trei filme, în ordinea lor cronologică: Zeitgeist (1), Zeitgeist Addendum (2) şi Zeitgeist: Moving Forward (3). Vă recomand să vedeţi toate cele trei filme. Concluziile vă aparţin în exclusivitate.
 
 

JACQUE FRESCO – RELIGION

JACQUE FRESCO - INTRODUCTION

FENOMENUL ZEITGEIST

Fenomenul cinematografic Zeitgeist a demarat în 2007, cu primul film al lui Peter Joseph, care-şi propunea să combată multe teorii privind evenimentele din 11 septembrie 2001 (ce au fost pretextul declanşării ultimei serii de războaie, uzuale, ale fiecărui deceniu, de după ultima conflagraţie mondială, organizate prin grija ocultei mondiale), sistemul monetar internaţional şi relaţia cu mass media (în încercarea, concertată, de manipulare a opiniei publice mondiale, pentru susţinerea unei ficţiuni convenţionale, în fapt – sistemul “pieţei libere”) şi, de asemenea, originile creştinismului, provenit din religiile zeilor solari, fapte ce nu i-au atras prea multe simpatii din partea bigoţilor acestui secol, care încă mai folosesc Biblia, drept pernă.

Termenul Zeitgeist provine din două cuvinte germane, zeit, ce înseamnă timp şi geist, ce înseamnă spirit, putând fi tradus, aproximativ, prin “spirit al vremii” sau “spirit al epocii”, cumulând de fapt întreaga paradigmă culturală, etică, spirituală, morală, ştiinţifică şi, din păcate, politică, a unei ere.

Conceptul poate fi urmărit, în timp, până la Johann Gottfried Herder şi alţi romantici germani, precum Cornelius Jagdmann, fiind traducerea în germană a termenului latin "genius seculi", într-o critică a lui Herder, la lucrarea omonimă a filologului Christian Adolph Klotz, dar a devenit cunoscut de fapt, prin relaţia cu filozofia istorică a lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filozoful german, iniţiator al curentului idealist şi precursor al filozofiei continentale şi marxismului.

Criticile aduse fenomenului au fost multiple, unii simţindu-se obligaţi chiar să facă filme documentare care să atace creaţiile lui Joseph sau ideile “utopice” ale lui Jacque Fresco, făcându-se corelaţii cât mai fanteziste, cu numele “Venus” al proiectului, ce a fost asociat, la modul stupid, satanismului.

Cea mai ridicolă dintre toate mi s-a părut însă acuzaţia de promovare a noii ordini mondiale, când de fapt, filmul critică din răsputeri catastrofa materialistă a ultimelor secole, ce ne-a condus în pragul dezastrului generalizat şi căruia Zeitgeist, îi oferă, de fapt, o alternativă extrem de logică, la care îmi place şi mie să visez, deşi nu o cred realizabilă, în contextul social actual şi, mai ales, cu oamenii de astăzi, mult prea ancoraţi în Matrice, pentru a accepta orice destabilizare a acesteia, care, paradoxal, nu ar putea fi decât benefică omenirii.

Jacque Fresco vede în ştiinţă singura cale de salvare a omenirii, opinie contrară, aparent, celei a unui celebru profesor de drept din Atena, O.J. Destopopoulos, care, în 1953, trimitea la UNESCO un manifest pentru oprirea dezvoltării ştiinţifice, argumentând pertinent:

"Cunoaşterea naturii este, desigur, una dintre izbânzile cele mai demne ale istoriei umane. Dar, din clipa în care declanşează nişte forţe, capabile să distrugă întreaga omenire, încetează să mai fie ceea ce era, din punct de vedere moral. Deosebirea dintre ştiinţa pură şi aplicaţiile ei tehnice, a devenit practic imposibilă. Nu s-ar mai putea vorbi de ştiinţă ca de o valoare în sine. Sau mai curând, în anumite sectoare, cele mai mari, ea este acum o valoare negativă, în măsura în care scapă controlului conştiinţei, ca să-şi împrăştie pericolele, la cheremul voinţei de putere a responsabililor politici."

După cum se poate constata, profesorul atenian ajunge să demonizeze ştiinţa, în baza unor sofisme de sorginte politică, unor "non sequitur" evidente (noţiune amintită de unul dintre profesorii intervievaţi în documentar, dr. John McMurtry, Profesor Emerit al Universităţii Guelph) făcând două confuzii grave:

- nu poţi blama un instrument pentru utilitatea malefică pe care i-o dă clasa politică, sintagma "ştiinţă fără conştiinţă" fiind falsul care stă la baza acestei ideologii, printre altele, conştiinţa, ca atribut pur uman, neputând fi transferată arbitrar ştiinţei, pentru a ne spăla noi de păcate;

- tehnologia nu este o aplicaţie a ştiinţei, ci o precursoare a ei, invenţiile majore din istorie precedând, semnificativ, teoriile ce au încercat să le explice, tardiv, funcţionarea şi nici tehnologia nu poate fi acuzată, că nu i se caută utilizări, în genul minunatelor construcţii imaginate de Fresco, ci numai în sens distructiv, în beneficiul mânuitorilor de bani.

thefuture thefuture03

thefuture02 

thefuture04 thefuture01   

Ideea "inchizitorială" anterioară nu era nici măcar originală, reiterând, de fapt, Legenda celor Nouă Necunoscuţi din vremea împăratului indian Ashoka (304 – 232 î.e.n.) care în urma unei bătălii ambiţioase de cucerire a ţinutului Kalinga, întins de la actuala Calcutta până la Madras, soldat cu carnagiul a peste 100.000 de oameni, a fost atât de impresionat, încât s-a convertit la budism şi a hotărât secretizarea ştiinţei.

Este cât se poate de legal să ucizi în masă, sub drapel, deşi se ştiu efectele devastatoare ale acestui lanţ de crime inimaginabile asupra sănătăţii mentale a veteranilor, care nu mai reuşesc niciodată să se reintegreze într-o societate căreia nu-i mai înţeleg placiditatea şi pacifismul, fiind marginalizaţi fără excepţie, când singurii care ar trebui să piară în războaie ar trebui să fie aceste rebuturi ale speciei umane ce se închină zeului “ban” şi zeiţei “dobândă”, aceste abace ambulante cu ipoteci în loc de suflete.

Spre deosebire de naţionalism, asociat eronat dar cu intenţii peiorative, noţiunilor infame de xenofob sau şovin, şi care înseamnă, de fapt, vocaţia şi opţiunea de a fi ataşat pe viaţă cultului aproape religios al valorilor specifice, spirituale, ale unicei naţiuni căreia îi poţi aparţine în viaţă, printr-un legământ moral şi spiritual, liber asumat, patriotismul este o ficţiune periculoasă, care nu putea fi impusă decât prin lege, fiind pasibil de pedepse draconice în cazul în care îi conştientizezi falsitatea şi refuzi să i te supui, pentru a servi drept carne de tun pe câmpurile de luptă, unor interese monetar-politice abjecte.

Viziunea lui Fresco asupra ştiinţei, este însă şi un pic naivă, neglijând, de exemplu, falsurile gen Kerr & Newmann din fizică, care au încercat să suplinească impotenţa ştiinţifică a unui impostor ca Einstein (un asasin în masă, al cărui nume ar trebui să stea alături de al lui Oppenheimer pe zidul negru al plângerii umane, ca şi creatori ai primei bombe atomice, în cadrul Proiectului Manhattan) falsificând rezultatele şi îngropând  erorile, sub un munte de calcule matematice, complexe, la fel cum John Locke, Adam Smith şi alţii, au inventat o teorie economică, sofisticată, care maschează de secole, adevărul crud al unei escrocherii piramidale, care stă la baza finanţei mondiale, în care o ficţiune convenţională, banul, a devenit marfă în sine.

circular-city-design

Două milenii mai târziu, mă văd nevoită să accept cu amărăciune evidenţa eşecului luptei lui Iisus contra cămătarilor din templu, singura ocazie documentată, când El s-a manifestat violent, vreodată, indivizi pentru care Ziua Judecăţii de Apoi pare să se amâne la infinit.

J. Fresco 

Totuşi, “legile economice”, aceste falsuri fanteziste, sunt eliminate treptat, de legi obiective implacabile, cum ar fi necesitatea automatizării aproape a tuturor domeniilor, minciuna unor tabu-uri gen "echilibru cerere-ofertă" fiind demascată virulent începând din 2007, când marile instituţii financiare, ce ne-au introdus în această ultimă criză şi care ar fi trebuit, conform teoriei glorificate de farisei gen Milton Friedman, să se supună legislaţiei falimentului, au solicitat subvenţii enorme de la guvernele corupte ale lumii, însumând peste 20 de trilioane de dolari, sume pe care desigur le vom plăti tot noi, prin impozite de orice natură.

Politica economică actuală este în fapt integral o aberaţie, relevată dacă vreţi şi de cei doi piloni fundamentali ai "liberei iniţiative": profitul (comercial) şi specula (bursieră), pe care v-aş sfătui să nu-i căutaţi în Dex ci, mai degrabă, acolo unde le era locul în mod natural, cândva: în Codul Penal.

În perspectiva situaţiei economice actuale, cred că vă este limpede tuturor că putem traduce fără eroare, noţiunea de piaţă liberă, ce ne-a fost băgată pe gât, după 1989, prin cea echivalentă – libertatea jafului mondial generalizat, organizat de o mână de estropiaţi, gen George Bush (oricare dintre cei doi), Bill Gates sau, de ce nu, o Paris Hilton ş.a., proprietari de imperii, construite strivind vise şi vieţi umane, într-o lume ca un malaxor tembel, în care valorile umane au fost eliminate, profitul putând fi obţinut, infam, şi de pe urma spitalelor sau a închisorilor, în care investitorii se recomandă a fi recrutaţi, dintre asociaţi, în care bancherii nu plătesc impozite şi taxe şi pe care unii tot o mai cred a fi condusă de guverne marionetă incompetente, stupide şi lacome, vândute la colţ de stradă, celui care a licitat corespunzător.

Cum ar arăta o lume fără partide politice?

Cum ar arăta o lume fără bancheri şi fără sisteme monetare?

Ar fi, oare, mai bună?

Celor ce nu cunosc încă răspunsurile, le recomand să vizioneze filmul, care nu doar critică şi demască racilele lumii noastre la început de mileniu, dar şi imaginează o alta, cea mai frumoasă, deocamdată utopică, în care, dacă se va materializa, prima statuie pe care ar trebui să o ridicăm, cu veneraţie, ar trebui să fie a visătorului militant Jacque Fresco.

ZEITGEIST

Zeitgeist: Moving Forward este al treilea film al seriei lui Peter Joseph, filmul fiind lansat pe 15 ianuarie 2011, simultan în peste 60 de ţări şi în peste 30 de limbi diferite, cu 340 de premiere mondiale, transformându-l într-unul dintre cele mai ample evenimente independente din istoria filmului, popularitatea sa fiind confirmată, indubitabil, de cele peste 300.000 de vizionări, în primele 24 de ore consecutive lansării gratuite, pe Youtube, în data de 26 ianuarie 2011, cifră care a urcat rapid la peste 1,4 milioane de vizionări după numai cinci zile.

MONEY…

Money is not the root of evil. Greed is the root of evil. Any system is open to abuse. Any rules are subject to breakage. No rules are subject to one rule. What the anarchists have missed is that the ultimate defense against organization is self reliance.

Why would a man steal from another, commit a crime against another. For scarcity? that condition could certainly lead to crime. People kill each other in war who would otherwise be friends. The condition of war provides that horrible situation. But why steal or kill in the situation? Because below it all, is survival. Not a condition, a necessity, an instinct below all others, a bedrock. Humans are marvelous creatures because we can rise above our need solely to survive, but instigate the need to survive, and you will find a very different man. Yes conditions can instigate instincts, or appease them, but Zeitgiest is very wrong to believe that simply changing the clothes on the structure is a change to the structure at all.

Nothing systematically changes. You may say well everyone has everything. Well, all I have right now is tied up in someone else's house who has all their stuff tied up in another's car, don't we all each have everything right now through our present system? Each country is opened to abuses. It is opened to the exploitation of the very resources it seeks to protect. It has no checks and balances in place. It is just like now. It is not the future, it is a retelling of the present. It is the social scientists vision of the ages, and it is fraught with human frailty, for all it's intention, it is a failure of the human imagination. Why? Because it sees only the symptoms of "Now" and sets its sights on solving those. It is as typical as taking cold medicine; it will not heal the cold, only alleviate the symptopms.

Why is this? Because it does not address human instincts. It hides them like the frosting on a layer cake. It is too much technology, and too little understanding. OH, but they have science! What if Newton wouldn't have used his intuition when he saw that apple fall. He knew what he was looking for before he ran the tests. The scientific method is only useful after the spark of intuition has been lit. And what does the scientific method prove? Solely this; that the mind of man is far more diligent in its understanding of this world than is our philosophy of it, or of ourselves. The method may prove out some misgotten relationship, but the method itself, is a creaton of inspiration as well. Our instincts, will forever outpace our condition, and do our instincts ever really change?

Do you think it's instinct for people to be social like that, to not want to be ostracised? Here's a little experiment. Get a friend in a parking lot and engage them in a deeply intellectual conversation. Have another friend drive toward you so that your buddy you are conversing with cannot see. Slam on the breaks 10 feet away and watch what happens. The flinch, the jump, the fear, the inability to return directly to that intellectual conversation, the adrenaline. Survival is an instinct, it's not something you are conditioned to. It rules over ALL conditions when activated.

ZEITGEIST ADDENDUM (FILMUL)

PENTRU TOŢI CEI CARE NU AU VĂZUT ÎNCĂ ACEST FILM, AŞEZAŢI-VĂ CONFORTABIL ÎN FAŢA CALCULATORULUI, LUAŢI LÂNGĂ VOI CEVA DE RONŢĂIT ŞI UN PAHAR CU APĂ ŞI ÎNCERCAŢI SĂ ÎNTELEGEŢI CARE ESTE LUMEA CARE VĂ ÎNCONJOARĂ. DUPĂ CE VEŢI VEDEA TOATE CELE 13 PĂRŢI ALE FILMULUI, ÎNCERCAŢI SĂ GÂNDIŢI DE CE SUNTEŢI AICI ŞI CE PUTEŢI SCHIMBA PENTRU VOI ŞI PENTRU COPIII VOŞTRI. DACĂ NU PUTEŢI FACE NIMIC… ASTA E! VEŢI CONSTATA SINGURI CĂ SUNTEŢI PROPRIA VICTIMĂ ÎNTR-UN SISTEM STRÂMB, PE LÂNGĂ CARE FIECARE DINTRE NOI TRECEM CU CAPUL PLECAT, FĂRĂ SĂ GÂNDIM, FĂRĂ SĂ CRÂCNIM, FĂCÂND JOCUL CELOR CARE L-AU IMPLEMENTAT ATÂT DE BINE ÎN ISTORIE. DACĂ ÎNSĂ PUTEŢI FACE CEVA, ÎNSEAMNĂ CĂ FACEŢI PARTE DINTRE MILIOANELE DE SEMENI DE PE TOT GLOBUL, PREOCUPAŢI DE ACEL CEVA CE NU SE ÎNVAŢĂ, NU SE SPUNE, NU SE DOREŞTE SĂ SE CUNOASCĂ ŞI MAI ALES NU SE DOREŞTE SĂ DUCĂ LA TREZIREA CELOR MULŢI.
JUDECAŢI SINGURI CINE SUNTEŢI, CINE VREŢI SĂ FIŢI, CE DREPTURI ŞI CE OBLIGAŢII AVEŢI.
TRAGEŢI SINGURI CONCLUZIA…

O NOUĂ PAGINĂ PE FACEBOOK

Pentru toţi românii interesaţi de mişcarea Zeitgeist, am deschis împreună cu prietenul Răzvan o pagină pe Facebook: pentru vizualizare, daţi click pe JOIN US.

Invit toţi utilizatorii Facebook interesaţi de această mişcare să viziteze pagina noastră şi să comenteze în beneficiul nostru, al tuturor.

TREZIŢI-VĂ !!!

wake up ZM 

START TAKING ACTION

Search This Blog