Showing posts with label UNIVERSE-DISCOVERY. Show all posts
Showing posts with label UNIVERSE-DISCOVERY. Show all posts

STRANGEST THINGS IN THE UNIVERSE

This video is for entertainment purposes only and is not for profit of any kind. I did not make this film, i am uploading it for educational and entertainment purposes. This is 100% legal under the copyright law. The audio in this clip is for entertainment purposes only. I do not own the audio in this video. I am not breaking any copyright laws therefor the audio in this video is legal. This documentary was made, produced and is completely owned by Discovery Channel. I do not own anything in this video. This video is only for educational purposes and I am not claiming this video as my own in any way.

BETA PICTORIS b

Beta Pictoris b  

For the first time, astronomers have been able to directly follow the motion of an exoplanet as it moves to the other side of its host star. The planet has the smallest orbit so far of all directly imaged exoplanets, lying as close to its host star as Saturn is to the Sun. Scientists believe that it may have formed in a similar way to the giant planets in the Solar System. This discovery proves that gas giant planets can form within discs in only a few million years, a short time in cosmic terms.

Beta Pictoris b-01

Pentru prima dată astronomii au putut urmări direct mişcarea unei exoplanete din jurul stelei sale gazdă. Planeta are orbita cea mai mică dintre toate exoplanetele observate până acum, fiind la o distanţă de soarele său egală cu distanţa dintre Saturn şi Soarele nostru. Oamenii de ştiinţă cred că această planetă s-a format într-un mod similar planetelor gigant din sistemul nostru solar. Descoperirea arată că planetele gazoase gigant pot să se formeze în interiorul discurilor cu praf stelar în doar câteva milioane de ani, un timp destul de redus în termeni cosmici.

EXOPLANET HIP 13044b

HIP13044b

An exoplanet orbiting a star that entered our galaxy, the Milky Way, from another galaxy has been detected by a European team of astronomers using the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile. The Jupiter-like planet is particularly unusual, as it is orbiting a star nearing the end of its life and could be about to be engulfed by it, giving clues about the fate of our own planetary system in the distant future.

O exoplanetă care orbitează o stea care a intrat în galaxia noastră, Calea Lactee, dintr-o altă galaxie, a fost detectată de echipa europeană de astronomi, care au folosit telescopul MPG/ESO de 2,2 m de la observatorul din La Silla din Chile. Planeta asemănătoare lui Jupiter este deosebită, deoarece orbitează o stea la finalul vieţii ei şi ar putea fi înghiţită de aceasta, dând astfel indicaţii despre soarte propriei noastre planete din sistemul nostru planetar într-un viitor îndepărtat.

VISTA TELESCOPE (Telescopul VISTA)

vista telescope

VISTA (the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) is a new telescope that has just started work at ESO’s Paranal Observatory in Chile and has made its first release of pictures. VISTA is a survey telescope working at infrared wavelengths and is the world’s largest survey telescope. Its large mirror, wide field of view and very sensitive detectors will reveal a completely new view of the southern sky. Spectacular pictures of the Flame Nebula, the Centre of the Milky Way and the Fornax Galaxy Cluster show that it is working very well.

VISTA (the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) este noul telescop la care ESO a început să lucreze de la Observatorul Paranal din Chile şi care a dezvăluit primele sale imagini. VISTA este un telescop de monitorizare a undelor în infraroşu şi este cel mai mare telescop de monitorizare din lume. Oglinda lui foarte mare, detectorii sensibili şi câmpul mare de expunere dezvăluie o întreagă panoramă a cerului din emisfera sudică. Imaginile spectaculare din Flame Nebula, Centrul galaxiei Calea Lactee şi Roiul de Galaxii Fornax ne relevă buna funcţionare al acestui telescop.

 

GLIESE 581e

gliese 581e

Well-known exoplanet researcher Michel Mayor announced on 21 April 2009 the discovery of the lightest exoplanet found so far. The planet, “e”, in the famous system Gliese 581, is only about twice the mass of our Earth. The team also refined the orbit of the planet Gliese 581 d, first discovered in 2007, placing it well within the habitable zone, where liquid water oceans could exist. These amazing discoveries are the outcome of more than four years of observations using the most successful low-mass-exoplanet hunter in the world, the HARPS spectrograph attached to the 3.6-metre ESO telescope at La Silla, Chile.

Cunoscutul căutător de exoplanete Michel Mayor a anunţat la 21 aprilie 2009 descoperirea celei mai uşoare exoplanete ştiută vreodată. Planeta, denumită “e” din sistemul solar al stelei Gliese 581, are o masă de două ori mai mare decât cea a Pământului. Echipa a stabilit şi orbita planetei Gliese 581d, descoperită prima dată în 2007, presupunând totodată că ar exista oceane cu apă lichidă pe aceasta. Descoperirile uluitoare reprezintă rezultatul unor cercetări derulate pe o perioadă de patru ani, folosind cel mai avansat tehnologic spectroscop HARPS, ataşat telescopului ESO de 3,6 m din La Silla din Chile.

EXOPLANETS (Exoplanetele)

2 1

On 19 October 2009, at an international exoplanet conference, the team who built the High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, better known as HARPS, the spectrograph for ESO’s 3.6-metre telescope, reports on the incredible discovery of more than 30 new exoplanets, cementing HARPS’s position as the world’s foremost exoplanet hunter.

La 19 octombrie 2009, la conferinţa internaţională privind exoplanetele, echipa care a construit spectrograful HAPRS, ataşat la telescopul ESO de 3,6 m a raportat incredibila descoperire a mai mult de 30 de noi exoplanete, făcând astfel din HARPS cel mai renumit instrument de descoperire a unor astfel de planete extrasolare.

HD 10180

1

Astronomers using ESO instruments have discovered a remarkable extrasolar planetary system that has some striking similarities to our own Solar System. At least five planets are orbiting the Sun-like star HD 10180, and the regular pattern of their orbits is similar to that observed for our neighbouring planets. One of the new extrasolar worlds could be only 1.4 times the mass of the Earth, making it the least massive exoplanet ever found. This video podcast explains how these faraway planets were detected and exactly what we know about them.

Folosind instrumentele ESO, astronomii au descoperit un sistem planetar extrasolar nemaipomenit, similar sistemului nostru solar. Cel puţin cinci planete orbitează steaua HD 10180, asemănătoare Soarelui nostru, iar regularitatea rotirii acestor planete pe orbitele lor este similară cu cea observată la planetele noastre din vecinătate. Una dintre planetele extrasolare ar avea numai 1,4 din masa Pămânutlui, fiind cea mai mică exoplanetă cu această masă descoperită vreodată. Acest video explică cum au fost descoperite aceste planete îndepărtate şi ce ştim despre ele.

THREE MARVELOUS IMAGES OF OUR GALAXY (Trei imagini nemaipomenite ale galaxiei noastre)

In the framework of the International Year of Astronomy 2009, ESO has launched a new project aimed at connecting the sky as seen by the unaided eye with that seen by hobby and professional astronomers. The project, called GigaGalaxy Zoom, reveals three amazing, ultra-high-resolution images of the night sky that online stargazers can zoom in on and explore in an incredible level of detail.

În Anul Internaţional al Astronomiei, 2009, ESO a lansat un nou proiect menit să dezvăluie imagini ale cerului văzut de ochiul neiniţiat al astronomilor pasionaţi şi profesionişti. Proiectul, denumit GigaGalaxy Zoom s-a finalizat cu trei imagini uluitoare, de o rezoluţie nemaipomenită a cerului, care oferă pasionaţilor căutători să-l exploreze în detaliu şi la un nivel incredibil.

ABOUT SPECTROSCOPY (Despre spectroscopie)

Garik Israelian is a spectroscoper, studying the spectrum emitted by a star to figure out what it's made of and how it might behave. It's a rare and accessible look at this discipline, which may be coming close to finding a planet friendly to life.

Garil Israelian este specialist în spectroscopie, disciplina care studiază spectrul de culori emise de o stea, pentru a descoperi cum s-a născut şi cum se comportă acea stea. Este o disciplină nouă, care poate duce la descoperirea unei planete locuite.

LOOK AT THE SKY AND DISCOVER (PRIVIŢI CERUL ŞI DESCOPERIŢI)

Dacă priviţi cerul din Bucureşti, România, acum în martie 2012, vedeţi două stele extrem de luminoase. Una mai mare şi alta mai mică.
If you look at the sky from Bucharest, Romania, in March, 2012 you see two very bright stars. One bigger and the other one smaller.
Orion 01
În fotografia de mai sus ele sunt în dreapta. Sunt planetele Jupiter (steaua mai mică luminoasă) şi Venus (cea mai mare stea luminoasă, deasupra lui Jupiter) din sistemul nostru solar.
In the above picture both are on the right side. They are the two planets of our solar system, Jupiter (the smaller star) and Venus (the biggest star).
Orion 02
Orion 03
De la planeta Venus, dacă priviţi spre stânga în sus veţi vedea o stea mică roşie. Este steaua Aldebaran, din constelaţia Taurul.
From the planet Venus, if you look to the left above, you can see a small red star. It is Aldebaran star from Taurus constellation.
Orion 04


Iar în stânga, în linie dreaptă, vi se arată constelaţia Orion în toată splendoarea ei, cu stelele din mijloc (centura Orion), cu stelele din stânga sus şi dreapta jos de culoare roşie. Ele sunt:
And to the left, in straight line, the constellation Orion appears in all its splendour, with the Orion Belt in the middle and the two red stars, one to the left above, and the other one to the right below. They all are as follows:
Orion 05
Orion 06
Orion 07
Orion 08
Orion 09
Orion 10
Orion 11
De la constelaţia Orion, dacă priviţi din dreptul stelei Saiph spre stânga tot în linie dreaptă aveţi constelaţia Canis Major, cu celebra stea Sirius, sau Dog Star.
From the constellation Orion, if you look from the Saiph star to the left in straight line, you can see the constellation Canis Major with its famous star Sirius, or Dog Star.
Orion 12
Ne întoarcem la steaua Aldebaran din constelaţia Taurul şi în dreapta, un ochi experimentat va vedera o îngrămădire de stele mici dar foarte apropiate. Sunt roiul stelar Pleiadele (sau cele şapte surori) cu cele 7 stele denumite după numele zeilor din mitologia greacă.
Now we go back to the Aldebaran star from Taurus constellation, and to the right, a good eye can see a cluster of small stars, very close to each other. They are the Pleiades (or the Seven Sisters) with their most known 7 stars named after the deities in the Greek Mythology.
pleiadesnames
Orion 13
De la planeta Venus, cea mai luminoasă stea de pe cer, dacă vă uitaţi în sus în linie dreaptă, în dreptul Pleiadelor, mai este o stea luminoasă mică. Este Capella din constelaţia Auriga.
From the planet Venus, the brightest star in the sky, if you look straight above, in the direction of the Pleiades, is the Capella star from the constellation Auriga.
Orion 14
Orion 15
În jos, dreapta, de la steaua Capella, mai este o stea luminoasă. Este Mirphak din constelaţia Perseus.
Below, to the right, from the Capella star, there is another bright one. It is the Mirphak star from the Perseus constellation.
Orion 16
Ne întoarcem la constelaţia Orion şi ne uităm în stânga sus. O altă stea luminează acolo. Este steaua Procyon din constelaţia Canis Majoris.
We return to the Orion constellation and we look to the left above. Another star is there. It is the Procyon star from the constellation Canis Majoris.
Orion 17
Orion 18
Şi toate le puteţi vedea în jurul orei 19 până la 20.30 în această aşezare. Succes.
And all these stars can be seen around 19 hours up to 20.30 all together in this position. Good Luck.

Search This Blog