Best 10 Mantras

Best 10 Mantras with lyrics

1. Ganesh Mantra: Om Gan Ganapataye Namo Namah

2. Mahamrityunjay Mantra: Om Trayambakam Yajamahe

3. Gayatri Mahamantra: Om Bhoor Bhuvah Swaha

4. Sai Mantra: Om Sai Namo Namaha

5. Hanuman Mantra: Om Ramdutay Vidmahe

6. Shanti Mantra: Nilanjan Samabhasam Raviputram Yamagrajam

7. Mahalaxmi Mantra: Ya Devi Sarva Bhuteshu

8. Mahakali Mantra: Om Jayanti Mangala Kaali

9. Raksha Mantra: Jai Maa Santoshi - Raksha Mantra

10. Swami Samartha Mantra: Om Namo Shree Swami Samartha

No comments:

Post a Comment

Search This Blog